چاپ خبر
متوسطه غیردولتی پسرانه راه رشد جمعه, ۰۱ فروردین ۱۳۹۹
پیام تبریک سال نو
چشمم به راه تا كه خبر ميدهد ز دوست... 
بهار از راه رسید، با تمام دلتنگی، به این آمدن دلخوشیم که یاد شکوفه ها، جوانه ها و نهال هایمان در سبزینگی اش نهفته است. 
تن درست و شادمان ، از امید رویینه تن باشید.
این دعای سال نوی مدرسه ای دلتنگ اما پر امید است.  
 
انتهای پیام/.